اپلیکیشن

اپلیکیشن مستر فرغون

روش کار اپلیکیشن مستر فرغون به این ترتیب می باشد که هر سازنده ، مالک یا مدیر پروژه به مصالح و تجهیزات ساختمانی نیاز پیدا کرد به راحتی در اپلیکیشن مصالح مورد نیاز را درخواست نموده تا نشانی فروشگاه با تخفیف اعمال شده به تلفن همراه پیامک می شود.

برای دانلود اپلیکشن بر روی بار کد کلیک کرده و یا از بارکد خوان استفاده نمایید.